Мовна політика і мовна ситуація в Україні. Лексикографічні та лексичні процеси у суспільному та політичному контексті


Дякуємо, що Ви погодились взяти участь у нашому опитуванні.

Дане опитування є частиною проекту дисертації, мета якого дослідити мовну ситуацію в Україні, а також зміни в галузі лексики української мови з часів проголошення незалежності України у 1991 році. Ми також ставимо за мету дослідити суспільну думку і ставлення людей до української та російської мов,

а також рівень володіння обома мовами.

Усі дані цього опитування будуть використані тільки в рамках наукового проекту і не будуть
розповсюджені з іншою метою. Дане опитування є анонімним.